Het schervengericht: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Personage

Spiros Agraphiotis

Hoewel geen enkel personage in Het schervengericht gemakkelijk te volgen is, vormt Spiros Agraphiotis een probleem apart. Wie is hij eigenlijk? In deze opdracht ga je dat nader onderzoeken. 

Titel Het schervengericht
Niveau boek niveau 6
Opdracht niveau 5 | Personage
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus personage
Je leert een problematisch personage analyseren.
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bron 1 members.chello | Arjan Peters, 'Requiem voor een ongeborene'

A

Hoewel Agraphiotis als verteller optreedt in de roman, krijg je maar mondjesmaat informatie over zijn verleden. En over de informatie die je krijgt, lees je gemakkelijk heen. Herlees de onderstaande pagina's en beschrijf zijn levensloop.
Verdeel je overzicht in de volgende perioden:

  1. tot augustus 1969
  2. augustus 1969 - 1 december 1977
  3. 1 december 1977 - ** januari 1978
  4. Toekomstplannen

Zie de volgende pagina's:

25, 47, 50, 70, 73, 181, 339-43, 348-52, 354-9, 372-4, 387-9, 456-9, 461-7, 482-3, 532, 550-2, 571-80, 659-60, 763, 770, 807-808, 895-7, 906, 928-9, 936-7, 945, 996-7, 1029


B

Beantwoord de volgende vragen:


Vraag 1

Hoe oud is Spiros Agraphiotis?


Vraag 2

Wie/wat is Agraphiotis? (Hint: Hij heeft zijn ware naam aan de NASA verkocht. Waar hield de NASA zich in 1969 mee bezig?)


Vraag 3

Waarop waren zijn bezigheden rond 1969 gericht? Wat was zijn doel?


Vraag 4

Agraphiotis heeft zijn doel in 1969 niet bereikt. Wat ging er mis?


Vraag 5

Wat probeert Agraphiotis nu, in 1977/78, te bereiken? Slaagt hij daarin?


Vraag 6

Aan het eind van de roman maakt Agraphiotis toekomstplannen. Hiervoor heeft hij een nieuw vehikel nodig: iemand die Agraphiotis' plannen realiseert, zonder dat hij zich daar van bewust is - net zoals Charlie eerder als vehikel heeft gefungeerd. Hoe wordt dit personage in het boek genoemd? Net als andere belangrijke personages heeft ook dit personage een dubbele identiteit: hij is niet alleen wie hij lijkt te zijn. Wie is hij nog meer?


Vraag 7

Sommige personages in Het schervengericht zijn heel moeilijk te duiden. Vind jij dat Van der Heijden het verhaal daarmee nodeloos ingewikkeld maakt of zit er een gedachte achter? Raadpleeg, voordat je deze vraag beantwoordt, bron 1.