Het stenen bruidsbed: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Genre

Je hebt waarschijnlijk al in de brugklas een paar dingen geleerd over het onderscheid tussen 'echte' literatuur en triviale literatuur (lectuur). Een van de onderscheidende kenmerken van literatuur is de psychologische diepgang van de personages. Wat je misschien in de bovenbouw bovendien hebt geleerd is dat het in een psychologische roman draait om de psychologische ontwikkeling van de hoofdpersoon.
Het is duidelijk dat Norman Corinth een complex personage is, die in de loop van het verhaal steeds verder ontaardt, desintegreert. Maar maakt dat Het stenen bruidsbed ook tot een psychologische roman?

Titel Het stenen bruidsbed
Niveau boek niveau 6
Opdracht niveau 5 | Genre
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus genre
Je leert reflecteren op de invloed van genreverwachtingen op je interpretatie.
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bron 1 nrc.nl | Arnold Heumakers, 'De verwoester bemint zijn bruid', in 'NRC Handelsblad', 3 juni 2005 (deze tekst is ook te vinden onder DOWNLOADS)
Bron 2 literatuurgeschiedenis.nl | 'Harry Mulisch'
Bron 3 kb.nl | over Harry Mulisch
Bron 4 cobra.be | interview Geert van Istendael met Harry Mulisch
Downloads De verwoester bemint zijn bruid (17 kb)

A

Vraag 1

Beschrijf de stemming van Norman Corinth in elk van de vijf delen van de roman. Voelt hij zich rustig, of kwaad, verontrust, onzeker, gelukkig, geagiteerd, tevreden etc.?


Vraag 2

Noteer achter elke stemming, indien mogelijk, ook de oorzaak van de stemming.


Vraag 3

Vind jij dat Norman Corinth een ontwikkeling doormaakt? Licht je antwoord toe.


B

Op deze site zijn aan alle titels een, maar meestel meer genres gekoppeld. Zoals je bovenaan deze pagina kunt zien, heeft de redactie ervoor gekozen om Het stenen bruidsbed te beschouwen als experimenteel proza, een geëngageerde roman en een ideeënroman. Psychologische roman ontbreekt in dit rijtje. Heb jij al enig idee welke redenen de redactie hiervoor gehad zou kunnen hebben?


C

Bestudeer alle bronnen die genoemd worden bij Literaire theorie. Vind je dat er goede redenen zijn om Het stenen bruidsbed te beschouwen als experimenteel proza, een geëngageerde roman en/of een ideeënroman? Licht je mening per genre toe.


D

Bestudeer bron 1 tot en met 4. Noteer drie aspecten die je over het hoofd zou zien als je Het stenen bruidsbed alleen als psychologische roman zou lezen. Het is handig om tijdens het lezen of bekijken van de bronnen aantekeningen te maken.


E

De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat er binnen de redactie verdeeldheid bestond over de vraag of Het stenen bruidsbed als een psychologische roman kan worden beschouwd. Jij hebt je nu in deze kwestie verdiept. Schrijf een mail aan de redactie waarin je duidelijk maakt.

  • of je de keuze van de redactie om Het stenen bruidsbed te benoemen als geëngageerde roman, experimenteel proza en ideeënroman al dan niet begrijpelijk vindt en waarom;
  • of en zo ja, welke redenen er zijn om Het stenen bruidsbed (ook) als psychologische roman te beschouwen;
  • welk(e) genre(s) volgens jou bij Het stenen bruidsbed op deze site zouden moeten staan. Dat mag één genre zijn, maar ook alle vier of een of meer genres die niet in deze opdracht zijn genoemd; je licht je keuze toe.

(Mail je tekst naar redactie@lezenvoordelijst.nl.)

(Literaire)theorie

  1. dbnl.org | 'Psychologische roman', in: Algemeen letterkundig lexicon
  2. dbnl.org | 'Experimenteel proza', in: Algemeen letterkundig lexicon
  3. dbnl.org | 'Engagement', in: Algemeen letterkundig lexicon
  4. dbnl.org | 'Ideeënliteratuur', in: Algemeen letterkundig lexicon