Mystiek lichaam: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Literatuur en filosofie

Titel Mystiek lichaam
Niveau boek 6
Opdracht niveau 5 | Moraal
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus Literatuur en filosofie
Je leert een relatie leggen tussen literatuur en filosofie.
Gemaakt door Dietske van den Berg
Bron 1 Kees de Groot, 'Hoe kan er dan nog geborgenheid zijn onder de mensen? Over 'Mystiek lichaam' van Frans Kellendonk', op: pure.uvt.nl

Vraag 1

Noteer voor jezelf enkele levensvragen die Mystiek lichaam bij jou heeft opgeroepen.


Vraag 2

Lees het artikel van Kees de Groot (bron 1).
In hoeverre sluiten jouw eigen vragen aan bij de vragen die Kees de Groot in het artikel bespreekt?


Vraag 3

Wat vind je van de vragen die Kees de Groot bespreekt?


Vraag 4

Welk effect heeft het lezen van het artikel op jouw interpretatie van Mystiek lichaam?


Vraag 5

Schrijf nu een korte beschouwing (500-600 woorden) waarin je je gedachten naar aanleiding van vraag 1-4 verwerkt.