Mystiek lichaam: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Moraal

Mystiek lichaam heeft bij publicatie voor een felle polemiek gezorgd over de vraag of Kellendonk zich in deze roman schuldig maakt aan antisemitisme en homohaat.

Titel Mystiek lichaam
Niveau boek 6
Opdracht niveau 5 | Moraal
Studielast 4 uur
Werkvorm individueel
Focus moraal
Je leert reflecteren op de morele aspecten van het verhaal.
Gemaakt door Dietske van den Berg
Bron 1 Sipko Melissen, '9 mei 1986: Frans Kellendonks roman 'Mystiek lichaam' verschijnt. De literatuuropvatting van de Revisor-auteurs', op: dbnl.org
Bron 2 'Mystiek lichaam', op: literatuurgeschiedenis.nl
Bron 3 'Kellendonk, Frans', op: dbnl.org

Vraag 1

Zoek uit aan de hand van de bronnen uit wie er hebben deelgenomen aan deze polemiek en vanuit welke disciplines deze reacties kwamen.


Vraag 2

In hoeverre zijn deze reacties tijdgebonden? (Zouden die reacties bijvoorbeeld ook in deze tijd kunnen ontstaan?)


Vraag 3

Welke argumenten worden gebruikt door de deelnemers aan de polemiek?


Vraag 4

Hoe beoordeel jij deze argumenten?


Vraag 5

Schrijf een beschouwing (ongeveer 750 woorden) waarin je de argumenten van voor- en tegenstanders tegen elkaar afweegt. Besteed daarbij aandacht aan de volgende punten:

  • Je tekst bestaat in elk geval uit een inleiding, een middenstuk en een slot. Het middenstuk moet helder ingedeeld zijn in alinea's. 
  • De inleiding is aantrekkelijk en maakt duidelijk wat het onderwerp van de tekst is.
  • Het slot mag geen nieuwe informatie of argumentatie bevatten.
  • De lezer kent Mystiek lichaam niet. Je moet het boek dus in elk geval op een begrijpelijke manier kort introduceren.
  • Zorg voor een mooie titel en eventueel een ondertitel.
  • Maak gebruik van structuurelementen: signaalwoorden die een verband aangeven en eventueel tussenkopjes (wees wel zuinig met tussenkopjes!).
  • Zorg voor correct taalgebruik.