Mystiek lichaam: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Stijl

De taal van die Kellendonk hanteert in Mystiek lichaam wordt in bron 1 de 'taal van de bijbel', 'de taal van de kerk' genoemd. In deze opdracht ga je je verdiepen in de werking van Kellendonks stijl.

Titel Mystiek lichaam
Niveau boek niveau 6
Opdracht niveau 5 | Stijl
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus stijl
Je leert reflecteren op een afwisseling in stijlen.
Gemaakt door Dietske van den Berg
Bron 1 'Mystiek lichaam', op: literatuurgeschiedenis.nl
Bron 2 Joke van Balen e.a., 'Basisboek literatuur', Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 127-129

Vraag 1

Lees bron 1 en noteer twee voorbeelden van de 'taal van de kerk' in Mystiek lichaam.


Vraag 2

Bestudeer nu bron 2 en maak een volledige analyse van Kellendonks stijl door je bij alle genoemde stijlaspecten af te vragen of ze voorkomen in Mystiek lichaam. Noteer bij van elk gevonden stijlmiddel twee voorbeelden uit het boek.


Vraag 3

In hoeverre herken je in Mystiek lichaam een patroon in het gebruik van deze stijlmiddelen? Zijn er bepaalde situaties waarin Kellendonk deze middelen toepast?


Vraag 4

Kies uit de voorbeelden twee stukjes tekst die je herschrijft in een zakelijke stijl.


Vraag 5

In hoeverre wordt volgens jou de interpretatie van Mystiek lichaam be├»nvloed door deze stijlmiddelen? Je mag bij de beantwoording van deze vraag uiteraard onderscheid maken tussen de verschillende stijlmiddelen die je bij opdracht 1 gevonden hebt.