Mystiek lichaam: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Bronnen

Mystiek lichaam is niet voor niets aangemerkt als N6; het is een uitermate complexe roman. Het is dus niet raar of erg als je tijdens het lezen het gevoel hebt gehad dat je misschien van alles ontgaan is. Als je deze ervaring hebt gehad tijdens het lezen, is het echter wel van belang dat je zelf stappen zet om antwoord te krijgen op de vragen waar je mee worstelt. In dat geval moet je bronnen raadplegen. Hoe moeilijker een roman, hoe moeilijker de teksten die over de roman gaan, vaak zijn. In deze opdracht oefen je met de omgang met moeilijke bronnen.

Titel Mystiek lichaam
Niveau boek 6
Opdracht niveau 6 | Bronnen
Studielast 4 uur
Werkvorm individueel
Focus bronnen
Je leert je bewust worden van de mogelijkheden en de waarde van het gebruik van bronnen.
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bron 1 Jaap Goedegebuure, 'Jakobsladders. Over Frans Kellendonk', op: dbnl.org

A

Maak een print van bron 1. Markeer de hoofdzaken. Je mag je beperken tot alleen die zaken die betrekking hebben op Mystiek lichaam. Goedegebuure verwijst naar een groot aantal andere schrijvers. Die hoef je echt niet allemaal te kunnen plaatsen.


B


Beantwoord nu de volgende vragen.

Vraag 1

Wat is het onderwerp van het artikel van Jaap Goedegebuure?


Vraag 2

Goedegebuure behandelt onder andere het voorkomen van intertekstualiteit in Mystiek lichaam. Waaruit zijn deze interteksten afkomstig?


Vraag 3

Schets de omgang van Kellendonk met de interteksten die in Mystiek lichaam voorkomen.


Vraag 4

Welk effect bereikt Kellendonk door in Mystiek lichaam op deze wijze met oudere teksten om te gaan?


Vraag 5

Schrijf zelf een interpretatie van Mystiek lichaam. Dat wil zeggen: je geeft een gefundeerd antwoord op de vraag waar de roman volgens jou in diepste wezen over gaat.


C

Vraag 1

Heb je eerder op deze manier van bronnen gebruik gemaakt?


Vraag 2

Heb je de indruk dat deze opdracht jou heeft geholpen om meer greep op de roman te krijgen?


Vraag 3

Denk je dat je in de toekomst vaker gebruik zult maken van bronnen? Waarom (niet)?