Mystiek lichaam: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Intertekstualiteit

In deze roman staan veel verwijzingen naar de Bijbel.

Titel Mystiek lichaam
Niveau boek 6
Opdracht niveau 6 | Moraal
Studielast 4 uur
Werkvorm individueel
Focus intertekstualiteit
Je leert intertekstualiteit herkennen en analyseren.
Gemaakt door Dietske van den Berg
Bron 1 bijbelencultuur.nl | over 'Mystiek lichaam'
Bron 2 literatuurgeschiedenis.nl | over 'Mystiek lichaam'
Bron 3 dbnl.org | Bart Vervaeck, 'Over postmodernisme en postmodernisten'

A

Vraag 1

Geef enkele voorbeelden van verwijzingen naar de Bijbel uit Mystiek lichaam


Vraag 2

Welke betekenis hebben die verwijzingen voor de interpretatie van het boek?


Vraag 3

Op Bijbelencultuur.nl (bron 1) worden een paar verwijzingen naar Hooglied benoemd. Lees deze tekst, en lees ook de tekst over Mystiek lichaam op Literatuurgeschiedenis.nl (bron 2).


Vraag 4

De auteur draagt niet echt het gedachtegoed van de Bijbel uit. Hoe kun je dit te verklaren? Heeft dit te maken met het postmodernisme (zie bron 3)?


Vraag 5

Schrijf nu voor leeftijdsgenoten een beschouwing van 500 tot 750 woorden over de betekenis van Bijbelse verwijzingen in Mystiek lichaam, waarbij je rekening houdt met de volgende punten:

  • Je tekst bestaat in elk geval uit een inleiding, een middenstuk en een slot en het middenstuk moet helder ingedeeld zijn in alinea's. 
  • De inleiding is aantrekkelijk en maakt duidelijk wat het onderwerp van de tekst is.
  • Het slot mag geen nieuwe informatie of argumentatie bevatten.
  • De lezer kent Mystiek lichaam niet. Je moet het boek dus in elk geval op een begrijpelijke manier kort introduceren.
  • Zorg voor een mooie titel en eventueel een ondertitel.
  • Maak gebruik van structuurelementen: signaalwoorden die een verband aangeven en eventueel tussenkopjes (wees wel zuinig met tussenkopjes!).
  • Zorg voor correct taalgebruik.