Mystiek lichaam: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Postmodernisme

Titel Mystiek lichaam
Niveau boek 6
Opdracht niveau 6 | Postmodernisme
Studielast 5 uur
Werkvorm individueel
Focus postmodernisme
Je leert reflecteren op de historische context van deze roman.
Gemaakt door Dietske van den Berg
Bron 1 Bart Vervaeck, 'Over postmodernisme en postmodernisten', op: dbnl.org

A

Vraag 1

Lees bron 1 en noteer de kenmerken van postmodern proza die erin genoemd worden.


Vraag 2

Onderzoek per kenmerk in hoeverre je dat herkent in Mystiek lichaam en schrijf daarbij een korte toelichting.


Vraag 3

Schrijf hierover voor leeftijdsgenoten een uiteenzetting van 750 tot 1000 woorden, waarbij je rekening houdt met de volgende punten:

  • Je tekst bestaat in elk geval uit een inleiding, een middenstuk en een slot en het middenstuk moet helder ingedeeld zijn in alinea's. 
  • De inleiding is aantrekkelijk en maakt duidelijk wat het onderwerp van de tekst is.
  • Het slot mag geen nieuwe informatie of argumentatie bevatten.
  • De lezer kent Mystiek lichaam niet. Je moet het boek dus in elk geval op een begrijpelijke manier kort introduceren.
  • Zorg voor een mooie titel en eventueel een ondertitel.
  • Maak gebruik van structuurelementen: signaalwoorden die een verband aangeven en eventueel tussenkopjes (wees wel zuinig met tussenkopjes!).
  • Zorg voor correct taalgebruik.