Op weg naar het einde: Opdracht

Opdracht niveau 5 | Stijl

Voor deze opdracht moet je ook Red ons Maria Montanelli van Herman Koch tot je beschikking hebben.

Titel Op weg naar het einde
Niveau boek niveau 6
Opdracht niveau 5 | Stijl
Studielast 3 à 4 uur
Werkvorm individueel
Focus stijl
Je leert reflecteren op literaire stijl.
Gemaakt door Jan Erik Grezel

A

Kies drie of vier passages uit de reisbrieven die er voor jou uitspringen en lees die zorgvuldig. Noteer de paginanummers van deze passages, of doe een kopie van deze pagina's bij je uitwerking van deze opdracht.


Vraag 1

Noteer een of meer kenmerken van het woordgebruik.


Vraag 2

Doe hetzelfde met de zinsconstructies.


Vraag 3

Zijn er specifieke eigenschappen van de spelling in de passages? Zo ja, welke?


Vraag 4

Zijn er andere kenmerken te benoemen van deze passages die jou 'Reviaans' lijken? Welke?


B

Succesauteur Herman Koch verklaart in een interview in 'Onze Taal' (nr 2/3, februari/maart 2017) dat Op weg naar het einde voor hem als middelbare scholier een openbaring was. 'Zo kan het dus ook!' Het boek was jarenlang zijn literaire baken.
Lees bron 1, het deel van het interview dat gaat over de invloed van Reve op de schrijver Herman Koch.


Vraag 1

Wat bedoelt Koch met 'Reve is zeer besmettelijk'?


Vraag 2

Op welke manier is Koch naar zijn idee beïnvloed door Reve?


Vraag 3

Hoe kijkt de schrijver daar nu tegenaan?


Vraag 4

Wat is jouw oordeel over de uitspraak van Reve over navolging?


C

Koch verklaart dat zijn eerste roman Red ons Maria Montanelli de sporen draagt van zijn bewondering voor Reve.Zoek drie passages uit het boek van Koch waarin de invloed van Reve is te herkennen, bijvoorbeeld uit hoofdstuk 5, maar je mag ook stukken uit andere hoofdstukken nemen.
Noem uit die passages zoveel mogelijk voorbeelden waaruit de invloed blijkt. Volg daarbij wat je onder A beschreven hebt. Let dus op woordgebruik, zinsconstructies, stijlkenmerken, zoals de hyperbool, en eventueel ook de spelling.


D

Je krijgt het verzoek om een soort literair kompas te maken voor leeftijdgenoten over het werk van Reve, met de nadruk op Op weg naar het einde. Het is de bedoeling dat je voor lezers van jouw leeftijd die het werk van Reve niet kennen, duidelijk maakt wat ze kunnen verwachten als ze dit boek gaan lezen.
Schrijf een beschouwing van ongeveer 600 woorden waarin je de stijl van Reve, zoals je die in Op weg naar het einde aantreft, bespreekt. Maak duidelijk wat jij bijzonder/knap/mooi vindt of juist niet. Besteed in je tekst ook aandacht aan het oordeel 'Reve is onvertaalbaar' en de oorzaak van die onvertaalbaarheid.
De lezer moet door jouw beschouwing in staat zijn om de vraag te beantwoorden of dit soort proza bij hem of haar in de smaak valt of niet. Citeer in je beschouwing voldoende zinnen die kenmerkend zijn voor Reve.

Bronnen

Uit het interview met Herman Koch in 'Onze Taal' nr. 2/3, 2017, p. 12-15:

Koch had van jongs af aan belangstelling voor boeken. 'Ik las als kind en puber heel veel, ook allerlei troep. Daarnaast maakte ik tekeningen en strips. Maar ik kan niet goed tekenen, uiteindelijk wilde ik vooral verhalen maken.' Hij ontdekte de kracht van taal. 'Al vrij vroeg merkte ik dat ik verbaal sterk was. Ik kon snel discussies winnen of met sarcasme leraren uitdagen. Ik zag ze denken: daar heb je hem weer.'
Als beginnend schrijver was hij sterk beïnvloed door Gerard Reve. 'Op de middelbare school moest ik negentiende-eeuwers lezen, die vond ik vervelend. Toen ik Op weg naar het einde las, dacht ik: zó kan het dus ook. Reve is heel besmettelijk. Die heeft overigens gezegd: je kunt het beste je grote idolen navolgen. Als je echt talent hebt, onderscheid je je uiteindelijk toch wel. In mijn vroegste werk is er sprake van 'Reviaans geoudehoer waar Gods zegen op rust'. De stijl en ironie gaan samen. Als ik nu kijk naar mijn eerste boek, Red ons Maria Montanelli, denk ik: het mag wel ietsje minder. In de loop der jaren is mijn stijl soberder geworden, maar de ironie is gebleven.'