Op weg naar het einde: Opdracht

Opdracht niveau 6 | Intertekstualiteit

Titel Op weg naar het einde
Niveau boek niveau 6
Opdracht niveau 6 | Intertekstualiteit
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus intertekstualiteit
Je leert intertekstualiteit analyseren en interpreteren.
Gemaakt door Jan Erik Grezel
Bron 1 nescio.info | Reve over Nescio
Bron 2 nadertotreve.nl | Reve, 'Literatuur'

A

Tijdens het lezen van Op weg naar het einde zullen jou verwijzingen zijn opgevallen naar andere schrijvers.


Vraag 1

Op welke manier verwijst Reve naar collega’s?


Vraag 2

Wat voor oordeel velt hij in de regel over andere auteurs?


Vraag 3

Geef drie voorbeelden waarin hij vrij uitgebreid (buitenlandse) auteurs beschrijft.


Vraag 4

In hoeverre zijn die beschrijvingen serieus, ironisch, kritisch, cynisch, bewonderend? Waaruit blijkt dat naar jouw idee?


B

Binnen de Nederlandse literatuur wordt vooral door stilistische fijnproevers Reve vaak in één adem genoemd met een grote voorganger: Nescio.


Vraag 1

Zoek een bron over de schrijver Nescio en lees een paar passages uit zijn boeken, bijvoorbeeld het begin en het slot van De uitvreter.


Vraag 2

Schrijf een stukje van ongeveer 300 woorden over de schrijver Nescio waarin je in elk geval ook de manier van schrijven van Nescio kort karakteriseert. Betrek daarbij de passages die je gelezen hebt.


Vraag 3

Reve heeft in een tv-programma op 24 juli 1964 iets gezegd over de invloed van Nescio op zijn werk (zie bron 1). Wat is de kern van de uitspraken van Reve over die invloed?


Vraag 4

Er bestaat een gedicht van Reve dat gaat over de (vermeende) reactie van Nescio op De Avonden van (Van het) Reve. Het gedicht heet 'Literatuur' (zie bron 2). Wat zegt dit gedicht volgens jou over de relatie tussen Nescio en Reve, althans vanuit Reves standpunt?


C

Je hebt Op weg naar het einde gelezen. Je hebt, kort of uitgebreider, kennisgemaakt met het werk van Nescio. Schrijf een verhandeling (500-600 woorden) over het werk van Reve en met name zijn taalgebruik, en behandel daarin ook de eventuele invloed die Nescio op hem als schrijver heeft gehad.