De paladijnse voorspelling

Als Will een schooltest uitzonderlijk goed maakt, komen zijn bijzondere gaven aan het licht. Dat blijft niet onopgemerkt en hij moet vluchten naar een speciale school. Daar blijkt hij toegang te hebben tot een andere wereld. Ondertussen moet Will uitvinden wie hij wel kan vertrouwen en wie niet.