Matched

In de Unie, een denkbeeldig land in de toekomst, worden meisjes op hun zeventiende door de allesbepalende en controlerende overheid – de Autoriteiten - gekoppeld aan een partner. Voor Cassia is dat haar beste vriend Xander, maar ze wordt verliefd op Ky. Dat kan en mag niet. Bovendien behoort Ky tot de Dwalingen, een minder soort mensen. Cassia weigert zich er bij neer te leggen. Samen met haar vrienden trekt ze ten strijde tegen de Unie.